Pucker Gallery

 

 

YOSHINORI HAGIWARA
Images

See all
Artist bio
Exhibitions
Audio tour

 

< Previous Image | Next Image >


Dorahachi (bowl), kaki glaze
Stoneware
2.25 x 9.5 x 9.5"
YH522